ĐĂNG KÝ

    12. GỬI HỒ SƠ
    (Hãy Bấm CHỌN TỆP chọn tải ảnh CĂN CƯỚC CÔNG DÂN và hình ảnh của bạn.