3. ẢNH CẦN XOÁ
    (Hãy Bấm CHỌN TỆP chọn tải hình ảnh cần xoá của bạn, có thể chụp ảnh màn hình lại những tấm ảnh mà bạn cần xoá đi r tải lên đây)